Xe Đạp Địa Hình FLANDA L50 bánh 26 inch (New 2024)