Xe đạp địa hình TEZOS M600 bánh 27.5 inch phanh dầu(New 2024)Xe đạp địa hình TEZOS M800 bánh 27.5 inch phanh dầu trục rỗng cao cấp(New 2024)