Loa Calitone CLT-E06 Chính Hãng, Bass 16, Công Suất 450w, Kèm 2 tay mic pin sạc (New 2024)Loa Kéo Calitone CC1-12, Bass 30, CS 500w, Kèm 2 Mic pin sạcLoa Calitone CLT-F08 Chính Hãng, Bass 20, Công Suất 550w, Kèm 2 tay mic pin sạc (New 2024)Loa Calitone CLT-E08 Chính Hãng, Bass 20, Công Suất 500w, Kèm 2 tay mic pin sạc (New 2024)