Loa Calitone X-125 Chính Hãng, Bass 25, Công Suất 500w, Ác Quy 4-8h, Kèm 2 tay mic