Loa kéo Chenco CH-012, Bass 30, CS 350w, Blutooth 5.0, Kèm 2 micLoa Kéo Calitone K-S302, Bass 30, Công Suất 450w, Ác Quy 6h, Kèm 2 tay micLoa Kéo Chenco HH15-06, Bass 40cm, CS 800w, Loa 3 Đường tiếng