Loa kéo Chenco CH-012, Bass 30, CS 350w, Blutooth 5.0, Kèm 2 micLoa Kéo Chenco HH10-06, Bass 25cm, CS 500w, Loa 3 Đường tiếngLoa Kéo Calitone K-S302, Bass 30, Công Suất 450w, Ác Quy 6h, Kèm 2 tay micLoa Kéo Chenco HH12-06,Bass 30cm, CS 600w, Loa 3 Đường tiếng