Loa Kéo Chenco HH12-06,Bass 30cm, CS 600w, Loa 3 Đường tiếng