Xe đạp thể thao HUNTER CX-1 bánh 26 inch (New 2024)Xe đạp địa hình TEZOS M300 bánh 27.5 inch (New 2024)Xe đạp địa hình TEZOS M600 bánh 27.5 inch phanh dầu(New 2024)Xe đạp địa hình TEZOS M800 bánh 27.5 inch phanh dầu trục rỗng cao cấp(New 2024)