Loa Kéo Chenco HH15-06, Bass 40cm, CS 800w, Loa 3 Đường tiếng