Loa Kéo Chenco HH10-06, Bass 25cm, CS 500w, Loa 3 Đường tiếng